Οδηγία 93/7/ΕΟΚ

Οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους

Κατεβάστε το αρχείο

9/7/2008


Οδηγία 2001/38/ΕΚ (en)

Οδηγία 2001/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Κατεβάστε το αρχείο

9/7/2008 


Οδηγία 96/100/ΕK

Οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 που τροποποιεί το παράρτημα της οδηγίας 93/7/ΕΟΚ σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους

Κατεβάστε το αρχείο

9/7/2008 


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 116/2009

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών.

Κατεβάστε το αρχείο

18/10/2011 


Κανονισμός (EEC) Αρ. 752/93 - 30 Μαρτίου 1993

Διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού 3911/92 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

Κατεβάστε το αρχείο

18/2/2012 


Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/2001

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 974/2001 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2001, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών.

Κατεβάστε το αρχείο

9/7/2008 


Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1992 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών.

Κατεβάστε το αρχείο

9/7/2008 


ΕΚΘΕΣΕΙΣ

17/3/2012 


Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του Καν. 116/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 116/2009 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών 1 Ιανουαρίου 2000 - 31 Δεκεμβρίου 2010 (Ελληνικά).

Κατεβάστε το αρχείο

17/3/2012 


Τρίτη Εκθεση για την Εφαρμογή της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ (en)

Τρίτη Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ - 30.07.2009 (en)

Κατεβάστε το αρχείο

16/8/2009 


Δεύτερη Εκθεση για την Εφαρμογή της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ

Δεύτερη Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ - 21.12.2005 (en)

Κατεβάστε το αρχείο

26/9/2008 


Πρώτη Εκθεση για την Εφαρμογή της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ

Πρώτη Εκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ - 25.05.2000 (en)

Κατεβάστε το αρχείο

27/9/2008 


ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14 Ιαν 2019

ΣτΕ 681/2018

Νόμιμη ανέγερση ξενοδοχείου σε παραδοσιακό οικισμό - Δεν απαιτείται έλεγχος της μελέτης κατασκευής έργου από την Ε.Π.Α.Ε. στην περίπτωση ανέγερσης κτηρίου εντός παραδοσιακού τμήματος πόλης, εφόσον η εναρμόνιση του κτηρίου με τον αρχαιολογικό και πέριξ αυτού χώρο ελέγχεται από τον Υπουργό Πολιτισμού. (Βλέπε και ΣτΕ 945/2010)
14 Ιαν 2019

ΣΤΕ 149/2018

Μη χαρακτηρισμός ως μνημείων κτηρίων του πρώην αερολιμένα Ελληνικού - Νεότερα μνημεία - Νόμιμη ΥΑ ΥΠΠΟΑ για μη χαρακτηρισμό ως μνημείων κτηρίων και εγκαταστάσεων πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού. Για τον χαρακτηρισμό ακινήτου ως διατηρητέου μνημείου, λόγω της αρχιτεκτονικής αξίας του, δεν αρκεί, κατά την τεχνική κρίση της Διοίκησης, το κτίριο αυτό να αποτελεί απλώς δείγμα αρχιτεκτονικής τάσης μιας συγκεκριμένης εποχής ή να εμφανίζει επιρροές από συγκεκριμένο αρχιτεκτονικό κίνημα, αλλά θα πρέπει να έχει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική αξία, που θα το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα κτίρια της κατηγορίας του. Κατά τον χαρακτηρισμό, δεν εξετάζεται ούτε η έκταση των οικονομικών συνεπειών, που μπορεί να προκληθούν στους ενδιαφερόμενους, ούτε η τυχόν επίδραση του χαρακτηρισμού στις νομικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών, αφού οι σχετικές διατάξεις αποβλέπουν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή έννομου αγαθού, του οποίου η διαφύλαξη αποτελεί υποχρέωση της Διοίκησης κατά ρητή συνταγματική επιταγή. (Αθρο 6 Ν. 3028/02)
14 Ιαν 2019

ΣΤΕ - 2877/2017

Κήρυξη και οριοθέτηση (ενάλιου) αρχαιολογικού χώρου. Σε περιπτώσεις επιφανειακής ή άλλης μορφής έρευνας, για την κήρυξη ή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου με απόφαση Υπουργού Πολιτισμού απαιτείται να έχει προηγηθεί αρχαιολογική έρευνα πεδίου, δεν απαιτείται όμως και η έκδοση υπουργικής απόφασης για τη διενέργεια αυτής. Επιπτώσεις κήρυξης χώρου ως αρχαιολογικού.
14 Ιαν 2019

ΣτΕ-567/2018

Αρθρο 14 Ν. 3028/02 - Νόμιμη έγκριση ανέγερσης οικοδομής πλησίον ανεμόμυλου στις Σπέτσες . Επιτρέπεται η ανέγερση νέου κτίσματος, σε τόπους, που έχουν κηρυχθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία. Το κτίσμα πρέπει να εντάσσεται, από πλευράς όγκου, μορφής και λειτουργίας, στο περιβάλλον. Απορρίπτεται η αίτηση ακύρωσης (Αντίθετη νομολογία: ΣτΕ 3349/2014).
10 Οκτ 2017

ΣΤΕ - 96/2018

Απόρριψη αιτήματος για αλλαγή χρήσης αγροτεμαχίου απο χώρου λειτουργίας καταστημάτων, γραφείων και χώρων συνάρθροισης κοινού σε χώρο λειτυργίας μικτού πρατηρίου υγρών καυσίμων, λόγω μη επαρκούς αιτιολόγησης σχετικά με την πρόκληση βλάβης σε αρχαιολογικό χώρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

T: (+30) 210 80 10 600

COPYRIGHT @ 2017 HELLENIC SOCIETY FOR LAW AND ARCHAEOLOGY Developed by Pavla S.A

More Demos
Template by JoomlaShine